Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Справка за свободните места в ПГОСУ- град Дупница към 25.09. 2023 г.

 8 клас ,спец. "Производство на облекло от текстил"- 6 свободни места

10 клас, спец. "Производство на облекло от текстил"- 7 свободни  места

10 клас, спец. "Икономика и мениджмънт"- 1 свободно място