Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Икономика и мениджмънт

Професия: ”Икономист”

Специалност: “Икономика и мениджмънт” с разширено изучаване на английски език