Професионална гимназия по облекло и стопанско управление

град Дупница

Основно меню

ПГ по облекло и стопанско управление е средно училище в гр. Дупница, основано през 1928г. Обучението на ученици се извършва по следните специалности:

 - 3451204 Икономика и мениджмънт – 3 СПК, проф.345120 Икономист, ПН 345 Администрация и управление

 - 3450501 Малък и среден бизнес – 2 СПК, проф.345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, ПН 345 Администрация и управление

 - 3430101 Банково дело – 3 СПК, проф.343010 Финансист, ПН 343 Финанси, банково и застрахователно дело

 - 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – 3 СПК, проф.542040 Моделиер – технолог на облекло, ПН 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 - 4820201 Икономическо информационно осигуряване – 2 СПК, проф.482020 Оператор информационно осигуряване, ПН 482 Приложна информатика

 - 5421101 Шивачество – 1 СПК, проф.542110 Шивач, ПН 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

Качество на въздуха в училищетo