Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Училилщни учебни планове

Прикачени документи

Училищен учебен план 9 б клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 9 а клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 8 а клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 8 б клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 8 в клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 9 а клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 9 б клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 9 в клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 10 a клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 10 б клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 11 a клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 11 б клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 12 a клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 12 б клас 2023/2024 учебна година
Училищен учебен план 12 б клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 12 а клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 11 б клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 11 а клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 10 б клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 10 а клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 8 в клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 8 б клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 8 а клас 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план 8 а клас
Училищен учебен план 8 б клас
Училищен учебен план 9 а клас
Училищен учебен план 9 б клас
Училищен учебен план 10 а клас
Училищен учебен план 10 б клас
Училищен учебен план 11 а клас
Училищен учебен план 11 б клас
Училищен учебен план 12 а клас