Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница

Учителска колегия

Учителска колегия в ПГ по облекло и стопанско управление

Учители по:

1. Български език и литература:

Силва Драганова

Прасковя Дамянова

Емил Димитров

2. Математика и Информационни технологии:

Веска Деянова

Екатерина Тачова

Василка Ильова- Митева

3. Чужди езици:

Милена Димитрова- Английски език

Весела Борисова- Английски език

Таня Султова- Английски език

Прасковя Дамянова- Руски език

Иванка Попова- Италиански език

4. Гражданско образование:

Анелия Грозданова- История, Философия, Гражданско образование

Милена Димитрова- География 

5. Природни науки:

Борислав Иванов- Химия, Физика

Константина Гоергиева- Биология, Физика

6. Физическо възпитание и спорт:

Ангел Гьошков

7. Професионална подготовка:

Люсилия Димитрова- Теоретично обучение

Здравка Иванова- Теоретично обучение

Райна Мазникова- Теоретично обучение

Наталия Стоименова- Практическо обучение

Вяра Христова- Практическо обучение

Зорница Рикева- Теоретично обучение

Галя Евтимова- Практическо обучение

Магдалена Севдина- Теоретично обучение

8. Психолог-училищен

Мария Велкова