Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

По НП "Заедно в изкуствата и в спорта" ПГОСУ, гр. Дупница сформира общо 3 групи:

1-ва група е по модул 1 "Изкуства" с народни танци с ученици от 8 до 12 клас - 8 ученици

2-ра група е по модул 2 "Спорт" с баскетбол с ученици от 8 до 10 клас - 8 ученици

3-та група е по модул 2 "Спорт" с футбол с ученици от 11 до 12 клас - 12 ученици