Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Производство на облекло от текстил

Професия: „Оператор в производството на облекло”

Специалност: “ Производство на облекло от текстил”

Дуално обучение – паралелно обучение в ПГОСУ и практика в реална работна среда /водещи шивашки фирми в града/, със заплащане на положения труд.