Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

График за организиране и провеждане на часа за консултиране на родители и ученици за работа с документация през II-ри учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Прикачени документи

График родители и ученици.pdf