Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Обществен съвет

Председател: Сергей Иванов Симеонов

Членове:

  1. Мариела Тошкова Райнова – протоколчик
  2. Виера Панайотова-представител на родителите
  3. Александър Андонов– представител на работодателите
  4. Анелия Стоянова – представител на финансиращия орган
     

Резервни членове:

  1. Вяра Георгиева Павлова
  2. Олга Иванова Чорбаджийска
  3. Катя Димитрова Миланова

Прикачени документи

Правилник.pdf