Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023 г.

Прикачени документи

Касов отчет I-во тримесечие 2024г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2024г.
Бюджет на ВРБ на МОН за 2024г.
Касов отчет IV-то тримесечие 2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2023 г.
Касов отчет III-то тримесечие 2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2022 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2022г.
Касов отчет II-ро тримесечие 2022г.
Бюджет на ВРБ на МОН 2022г.
Касов отчет за I-во тримесечие 2022г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022г.
Касов отчет III-то тримесечие
Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Касов отчет II-ро тримесечие
Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Касов отчет I-во тримесечие
Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Бюджет ВРБ на МОН
Тримесечен-отчет-1
Годишен-бюджет-2020
Информация за изпълнение на бюджета за първото тримесечие към 31.03.2020г.
Бюджет 2016