Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Прием в 8-ми клас 2021-2022г.

1. Професия: ”Икономист”

  • Специалност: “Икономика и мениджмънт” с разширено изучаване на английски език

Балообразуване:

2 х Оценка (точки) от изпита по БЕЛ + 2 х Оценка (точки) от изпита по Математика + оценката по Математика и Информационни технологии от свидетелството за завършен 7 клас .

2. Професия: „Оператор в производството на облекло”

  • Специалност: “ Производство на облекло от текстил”

Дуално обучение – паралелно обучение в ПГОСУ и практика в реална работна среда /водещи шивашки фирми в града/, със заплащане на положения труд.

Балообразуване:

2 х Оценка (точки) от изпита по БЕЛ + 2 х Оценка (точки) от изпита по Математика + оценката по Математика и Изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

График за записване на ученици

  • Срок за записване на приетите ученици на Първи етап на класиране: 14.07. – 16.07.2021 г.
  • Срок за записване на приетите ученици на Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2021 г.
  • Срок за записване на приетите ученици на Трети етап на класиране: 30.07.2021 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на удостоверение за преместване (може да бъде получено и по служебен път);
  • медицинско свидетелство;
  • При записването на учениците се попълват заявления по образец предоставени на място от комисията по записване!