Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Заповед РД09-1474/24.01.2022г. на министъра на образованието и науката за определяне на неучебни дни от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. включително