Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Заповед на директора на ПГОСУ за присъствено обучение от 24.02.2022г.

Прикачени документи

присъствено обучение.pdf