Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Заповед на директора на ПГОСУ за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода от 21.02.2022г. до 22.02.2022г.