Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

В ПГ по облекло и стопанско управление-град Дупница се проведе литературно-художествен конкурс на тема : "8-ми Март- празник на всички жени" за стихотворение, рисунка или есе.

В ПГ по облекло и стопанско управление-град Дупница се проведе литературно-художествен конкурс на тема : "8-ми Март- празник на всички жени" за стихотворение, рисунка или есе.
Наградени ,за рисунка, бяха:
1-во място: Кристиян Иванов от 10 "б" клас;
2-ро място: Борислава Тонева от 10 "а" клас;
3-то място: Евгения Николова от 11 "а" клас.
А за стихотворение бяха избрани две стихотворения и двете на 1-во място.
1-во място: Ивелина Григорова от 8 "б" клас;
1-во място: Анджелина Казакова от 8 "а" клас.
Поздравления, талантливи деца!