Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Ученикът Денис Китов бе награден с грамота и книга за положения от него труд да събере на едно място биографични данни на 50 български личности в периода 1762-1945г.!

ПГОСУ ДАВА КРИЛА!

Да, правилно прочетохте, дами и господа! Днес, на този хубав ден в ПГОСУ бе връчена ГРАМОТА и книга за подарък на нашия ученик Денис Китов. Той е възпитаник в 11 клас специалност " Икономика и мениджмънт". В продължение на няколко месеца той работи върху един нелек проект. А именно, да събере на едно място биографични данни на 50-ет български личности в периода 1762-1945 г. Изборът на тема, изборът на самите хора, които да намерят място в неговата малка книжка е направен лично от този млад човек. Денис се отличава с феноменалната памет, която има за имена, за личности, за събития. Това е един млад и осъзнат човек, който е получил крила от училището, в което учи. Денис имаше цялата подкрепа на много хора. Тук е мястото да изкажем благодарност на Директора на ПГОСУ господин Борис Кръстев, който даде всичко от себе си, за да може този проект да бъде осъществен, на господин Стефан Пеянски, без чиято помощ нямаше да може тази книжка да бъде издадена, на господин Стоян Ушатов, който даваше своите насоки, на неговата учителка по история, която също бе до него в този нелек път, на господин Емил Димитров за избора на подарък- книга и за страхотното презентиране на възможностите на този младеж.

Да, ПГОСУ ДАВА КРИЛА!