Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Участие на 11а клас на ПГОСУ в първия в света хибриден учебно- тренировъчен панаир - ТФ fest 2023.

Ученици от 11 а клас и техните ръководители г-жа Галя Евтимова и г-жа Веска Джорджева участват в първия в света хибриден учебно- тренировъчен панаир - ТФ fest 2023 в град Пловдив!