Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Справка за броя на свободните места след V-ти етап на класиране за учебната 2023/2024 година

С П Р А В К А ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД  V-ТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 1.СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ”

Незаети места – 0

 

2.СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”

 Незаети места – 0

 

3.СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ ”                                                      

 Незаети места 7