Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Събрание на родителите излъчени на първи етап за избор на членове и резервни членове за състава на ОС

Прикачени документи

покана.pdf