Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Програма "Родители и учители за устойчиви общности"

Скъпи ученици,

Уважаеми учители, родители и служители ,

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление е избрана от Екипът на Асоциация "Родители" да работим заедно по програма "Родители и учители за  устойчиви общности"- програма за системно взаимодействие с родители и изграждане на училищна общност. Дейнстите по програма "Родители и учители за  устойчиви общности" ще бъдат осъществени по предварително изготвен график. Пожелаваме си успех и  ползотворна съвместна работа.

От ръководството на ПГОСУ- град Дупница