Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Прием 2022/2023 учебна година

График за записване на ученици

Първи етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 13.07. 2022 г.– 15.07.2022 г.

Втори етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 21.07. 2022 г.– 22.07.2022 г.

Трети етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 01.08.2022 г. – 02.08.2022 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • медицинско удостоверение;

При записването на учениците се попълват заявления по образец, предоставени на място от комисията по записване!