Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Общински форум "Училищна панорама и панорама на професионалното образование"

На 23.06.2022г. от 16:00 ч. до 18:30 ч. в предния двор на Профилирана гимназия "Христо Ботев" ,гр. Дупница, ул. "Самуил" № 9 ще се проведе Общински форум "Училищна панорама и панорама на професионалното образование".

ПГОСУ- град Дупница ще разполага с щанд, на който ще разположи информационни и рекламни материали, мултимедиен продукт, изделия, изработени от ученици. Предстявянето на професиите, по които ще осъществи прием на учебната 2022/2023 г. , ще се представи чрез презентация (в рамките на 5 минути). 

Участие във форума ще вземат и представители на фирмите-партньори, в които учениците от училището провеждат практическо обучение. 

Уважаеми ученици, направете правилния избор за продължаване на образованието си в гимназиален етап.

Уважаеми родители, направете правилния избор за продължаване на образованието в гимназиален етап на вашите деца!

Очакваме Ви!