Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

График за организиране приемането на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Прикачени документи

График прием 24-25.pdf