Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Днес, 14.03.2023г., ПГОСУ отбеляза Световния ден на числото Пи!

Днес ,14.03.2023г., в ПГОСУ отбелязахме Световния ден на числото Пи! В този ден, организаторите от клуб "Питагор" и клуб "Приложна математика " имаха възможност да говорят с приятелите си за математика и какво знаят за чилото Пи!