Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Ден на отворените врати в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница, за кандидат-гимназистите и техните родители.

Ден на отворените врати в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница, за кандидат-гимназистите и техните родители.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 На 25 април 2023 г. (вторник) от 08.00 ч. до 17:00 ч. Ви каним да посетите Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление.

 Ще имате възможност да посетите изложбата на творчеството на учениците, да се запознаете с различните постижения на учениците ни от участия в състезания, конкурси, олимпиади и проектите по които работят.

Ще имате възможност да се запознаете с материалната база на училището – компютърни зали, учебни работилници, учебно-тренировъчни фирми, физкултурен салон и т.н..

Ще имате възможността да се срещнете с преподавателите по общообразователните и специални учебни дисциплини, които ще ви разяснят особеностите на професионалното обучение в гимназията! 

 Очакваме Ви!